آشنایی با میکروکنترلرها و نحوه برنامه‌نویسی آنها

معرفی انواع حسگرهای برای سنجش کمیت‌های فاصله، نور، دما، گردوغبار، رطوبت

معرفی و راه‌اندازی انواع موتورهای الکتریکی

جمع‌آوردی داده و نمایش آن بر روی کامپیوتر