در این دوره با کارکرد سامانه مودل آشنا خواهید شد. پیشنهاد می‌شود برای آشنایی ابتدایی با سامانه آموزش مجازی ابتدا این دوره را مطالعه کنید. اگر مشکل یا نکته‌ی مبهمی وجود داشت، در تالار گفتگو مطرح کنید.