کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

از سید محمد فاطمی در
Number of replies: 0

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان با هدف آشنایی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و دانشجویان با موارد ایمنی در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را در تاریخ ۱۹ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند. 

شرکت در این کارگاه پیش‌نیاز صدور مجوز ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه گلستان است.