درس‌ها و دوره‌هایی که در سطحی فراتر از دانشکده‌ها ارایه می شوند

در این کارگاه نکاتی درباره ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ارایه می‌شود. گذراندن دست کم یک دوره کارگاه برای دانشجویانی که پایان‌نامه/رساله عملی و یا آزمایشگاهی دارند، الزامی است. 

در این دوره با کارکرد سامانه مودل آشنا خواهید شد. پیشنهاد می‌شود برای آشنایی ابتدایی با سامانه آموزش مجازی ابتدا این دوره را مطالعه کنید. اگر مشکل یا نکته‌ی مبهمی وجود داشت، در تالار گفتگو مطرح کنید.

در این دوره راهنمای سامانه جامع گلستان ارایه می‌شود