۶ قانون طلایی در تهیه اسلایدهای تأثیرگذار

۶ قانون طلایی در تهیه اسلایدهای تأثیرگذار

از سید محمد فاطمی در
Number of replies: 0

۱. فقط یک نکته/پیام در هر اسلاید

۲. استفاده از عبارات کوتاه به جای جمله‌های کامل

۳. اندازه قلم مناسب

۴. استفاده از کنتراست برای جلب توجّه

۵. حداکثر ۶ آیتم در هر اسلاید

۶. پس‌زمینه تیره