تغییر ساعت برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه‌های استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی

تغییر ساعت برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه‌های استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی

از سید محمد فاطمی در
Number of replies: 0

در پاسخ به درخواست دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در 

کارگاه آشنایی با شیوه‌های استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

ساعت برگزاری این کارگاه تغییر پیدا کرد